STUDIUM MBA – STUDIJNÍ OBOR MARKETING A OBCHOD

Dne 13. a 14. 1. 2022 proběhl první dvoudenní online workshop pro další běh studia MBA – obor Marketing a obchod. Ve virtuální učebně se sešlo 5 účastníků na různých manažerských pozicích z různých firem. Hlavními tématy byly: Marketingový mix: Procesy, Lidé, Pozice značky, Produkt, Místo prodeje, Propagace, Cena. Účastníci si zpracovali SWOT analýzu marketingového procesu ve svých firmách s ohledem na vybraný typ produktu, která je zároveň podkladem pro další témata a tvorbu strategií pro jednotlivé firmy. Strategie byly diskutovány jak na oblast B2B, tak na oblast B2C. Seminář byl veden formou diskuse a sdílení znalostí a dovedností jednotlivých účastníků, probíhalo aktivní zapojení do diskuze a byla řešena konkrétní témata. V rámci workshopu panovala příjemná atmosféra, probíhaly živé diskuse a vzájemně si účastníci sdíleli návrhy na řešení. Aktivita účastníků umožňuje vysokou efektivitu a konkrétnost výstupů. Mgr. Denny Šturm.