STUDIUM MBA – STUDIJNÍ OBOR MARKETING A OBCHOD

Dne 14.12 – 15. 12.2023 proběhl první dvoudenní workshop pro další běh studia MBA – obor Marketing a obchod. První den proběhl pro skupinu 23A v Praze. Druhý den proběhl online. Dohromady se zúčastnilo 16 účastníků převážně na pozicích personálních manažerů z různých firem. Hlavními tématy byly: Marketingový mix: Procesy, Lidé, Pozice značky, Produkt, Místo prodeje, Propagace, Cena. Účastníci diskutovali o propojení personálních systémů s marketingem a sdíleli nastavení ve vlastních firmách. Definovali si cílové skupiny jak uvnitř firmy, tak vně. I při 16 účastnících se povedlo nastavit interaktivní formu komunikace mezi účastníky. Seminář byl veden formou diskuse a sdílení znalostí a dovedností jednotlivých účastníků, probíhalo aktivní zapojení do diskuze a byla řešena konkrétní témata. V rámci workshopu panovala velmi příjemná atmosféra, probíhaly živé diskuse a vzájemně si účastníci sdíleli návrhy na řešení. Tato vysoká aktivita účastníků je základem pro úspěšnost studia a přenosu informací do konkrétních procesů v jednotlivých firmách. Mgr. Denny Šturm, lektor.