UMĚNÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Komunikace je umění. Pokaždé je vše jinak, jsou jiní aktéři naší komunikace, my reagujeme na každého jinak, co s tím? Inspirace tréninkem, zážitkovým učením je jedna z možností, jak se posouvat dál, pokud chci. Pracovníci ze společnosti Bosch Roxreth Brno takový trénink a cvičení absolvovali. Zaměřili jsme se na tři klíčové souvislosti rozvoje účinné komunikace – volba slov, řeč těla a naslouchání s kladením otázek. Výsledek je závislý na tom, jak se inspirací namotivujeme do akce a jestli jsme ochotní měnit své metaprogramy. Účastníci v Brně mně přesvědčili o tom, že jdou do toho.