VÝHODY A NEVÝHODY ZKOUŠKY LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Zveme Vás na krátký virtuální digitální video meeting k výhodám a nevýhodám absolvování zkoušky: „Lektor dalšího vzdělávání“, který bude probíhat ve čtvrtek 19. listopadu od 10:00 h (30 až 45 minut). Přihlašujete se snadno v sekci: „Veřejné kurzy a konference“.  Tento virtuální digitální video meeting Vám odpoví na nejčastější otázky, které si klademe před rozhodnutím, zda se připravovat a absolvovat zkoušku „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací, nebo zda podklady ke zkoušce využít pro výrazné zlepšení vzdělávacího procesu v organizacích (např. zvýšení kvality interních lektorů). Petr Otáhal.