WORD PRO RBP, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU

Ve dnech 14. a 15. září 2022 připravila zdravotní pojišťovna RBP ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci dlouhodobého projektu vzdělávání pro své zaměstnance kurz Wordu pro mírně pokročilé. Kurz byl zaměřen na rozvíjení znalostí a dovedností v textovém editoru Word tak,
aby si zaměstnanci osvojili nové funkce a postupy, které jim usnadní a zrychlí práci s počítačem. Po seznámení se s daným postupem, si každý účastník mohl probíranou problematiku okamžitě samostatně vyzkoušet na počítači, který měl k dispozici. Účastníci oceňovali zejména praktické využití nově získaných znalostí pro každodenní práci i klidný a trpělivý přístup lektora, který jim byl kdykoliv připraven poradit v případě jakýchkoliv nejasností či problémů. Někteří se už těší na říjnový Excel. Dalibor Fanfara, lektor.