WORD PRO RBP

Ve dnech 16. a 17. října 2019 připravila zdravotní pojišťovna RBP ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci dlouhodobého projektu vzdělávání pro své zaměstnance kurz Wordu. Kurz byl zaměřen na rozvíjení znalostí a dovedností v textovém editoru Word tak, aby si zaměstnanci osvojili nové funkce a postupy, které jim usnadní a zrychlí práci s počítačem. Po seznámení se s daným postupem, si každý účastník mohl probíranou problematiku okamžitě samostatně vyzkoušet na počítači, který měl k dispozici. Účastníci oceňovali zejména praktické využití nově získaných znalostí pro každodenní práci i klidný a trpělivý přístup lektora Dalibora Fanfary, který jim byl kdykoliv připraven poradit v případě jakýchkoliv nejasností či problémů.