WORD PRO ZAMĚSTNANCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRNOV

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 proběhl na Městském úřadě v Krnově celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v textovém editoru Word, který byl určen pro zaměstnance úřadu. Cílem kurzu bylo naučit účastníky některé nové a zefektivnit již známé postupy při úpravě textových dokumentů a tím pádem ještě více zjednodušit a urychlit jejich práci na PC. Kurz probíhal v příjemné atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce ve Wordu. Závěrečné hodnocení účastníky bylo vysoké. Oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci. Seminář vedl lektor Dalibor Fanfara.