WORD V DOMOVĚ VESNA

Zaměstnancům Domova Vesna byl určen celodenní počítačový kurz zaměřený na dovednosti v textovém editoru Word, který se uskutečnil ve středu 16. 5. 2018 v Orlové. Cílem vzdělávací akce bylo rozšířit znalosti účastníků z Wordu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na formátování odstavců, odrážky a číslování, tabulku a záhlaví a zápatí. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Většina účastníků ocenila zejména možnost vyzkoušet nové dovednosti a znalosti na konkrétních příkladech. I proto bylo závěrečné hodnocení velmi pozitivní. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.