WORKSHOPY PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI LENZING A INFLUENCERY

Pulp Cultural Development Programm ve společnosti Lenzing Biocel Paskov v České republice byl zahájen workshopy pro zaměstnance. Cílem bylo rozvinout společné chápání důležitých aspektů firemní kultury a hodnot. Firemní hodnoty na workshopech prezentovala ředitelka LBP, a tím zdůraznila jejich význam. Ve dnech 17. – 19. srpna 2022 bylo realizováno 9 workshopů s celkovým počtem 273 zaměstnanců LBP Česká republika. Zaměstnanci diskutovali celkem ve 42 skupinách po 3 až 10 účastnících. U všech skupinových diskusí byl vždy zastoupen člen managementu, který svou přítomností důležitost firemních hodnot podporoval. Zpětná vazba byla velmi pozitivní a podařilo se nám přispět k prosazování těchto hodnot. Lektorka Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová.