ZÁKLADY WORDU A EXCELU V BENJAMÍNU PETŘVALD

Zaměstnancům příspěvkové organizace Benjamín byl určen celodenní počítačový kurz zaměřený na základní dovednosti v textovém editoru Word a tabulkovém procesoru Excel. Kurz se uskutečnil ve středu 7. 11. 2018 v Petřvaldu. Cílem vzdělávací akce bylo naučit účastníky základním postupům práce ve Wordu a Excelu a ukázat jim, jak si mohou zjednodušit a zefektivnit svou práci na PC. Zaměřili jsme se především na formátování písma a odstavců a na práci s čísly a jednoduché vzorce v Excelu. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Většina účastníků ocenila zejména možnost vyzkoušet nové dovednosti a znalosti na konkrétních příkladech. I proto bylo závěrečné hodnocení velmi pozitivní. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.