Kdo jsme

 

Petr Otáhal, a. s., je moderní vzdělávací a poradenský institut. Našim klientům pomáháme již od roku 2002 a v andragogice nejsme žádným nováčkem. Právě naopak. Profesionalita, netradiční forma výuky, renomovaní lektoři a snaha poskytnout svým klientům kvalitní vzdělávání a poradenství z nás dělá špičku v našem oboru. Krátce s Petrem Otáhalem, předsedou představenstva a zakladatelem institutu:

Kdo jsou klienti institutu?

Naši zákazníci patří do komerčního sektoru, a jsou to malé, střední a velké společnosti výrobního a obchodního charakteru. Druhým segmentem našich klientů je veřejná správa a třetím segmentem neziskový sektor. Koukněte do sekce prezentující naše klienty.

Co klienti objednávají?

Realizaci kurzů pro své zaměstnance, realizaci poradenství a koučování. Na to navazuje činnost autorizované osoby v rámci Národní soustavy kvalifikací. Výjimečnou skupinou jsou majitelé a TOP manažeři ze všech typů organizací, pro které realizujeme prestižní MBA studium. Druhou činností je poskytování kompletních administrativních a poradenských služeb v oblasti čerpání dotací z ESF.

Co mohou klienti od kurzu očekávat?

Našim cílem není touha klienta a jeho zaměstnance školit, ale pomoci mu vylepšovat firemní procesy a dovednosti klíčových lidí. To může probíhat poradenskou nebo vzdělávací cestou. Pokud vzděláváme klienta a jeho zaměstnance, pak důsledně dbáme na to, aby byly vždy splněny tři základní body vzdělávacího procesu: 1. předat informace, 2. naučit je používat a za 3. vytvořit návyk, což bývá nejsložitější část vzdělávacího procesu.

Nějaká čísla pro potěšení?

Aktuáně máme k dispozici 1.000 různých kurzů a 50 kompletních rekvalifikačních programů a dále jsme autorizvanou osobou. Např. v v roce 2012 jsme uspořádali 2.028 vzdělávacích akcí, které navštívilo 22.827 účastníků. To bylo o 15,8 % více než v roce 2011. Mezi lety 2012 až 2017 se nám podařilo otevřít 10 studijních skupin prestižního MBA studia v Ostravě (a Frýdku-Místku). Objem prostředků získaných pro naše zákazníky (a pro nás) z ESF se blíží 1 miliardě.

Co nás odlišuje od obdobných konkurenčních společností?

Lidé. Máme ohromné štěstí na výborné spolupracovníky. Tito kolegové mají nejenom vysoký odborný a profesní status, ale dokáží se přesně vcítit do potřeb každého našeho klienta. Díky této vysoké míře empatie jsme schopni u našich klientů dosahovat výrazného posunu v rozumném časovém měřítku. Druhým důvodem je odbornost našich lektorů a konzultantů. Nevsadili jsme na vysokoškolské teoretiky, ale na lektory „ostřílené“ praxí, kteří mají dar své úspěchy předávat jiným.

Jak se za poslední roky změnily potřeby klientů ve vzdělávání?

Podle statistiky, kterou jsem někde před rokem četl, je za námi v rámci EU ve vzdělávání svých zaměstnanců už jenom Rumunsko a Bulharsko. To nám otevírá ohromný potenciál do budoucna. Současné střední a vysoké školství se většinou míjí s požadavkem praxe. Na žádné škole Vás nenaučí prodávat, komunikovat s podřízenými, vést porady… Díky Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu došlo v posledních 4 letech k výrazné poptávce a realizaci vzdělávacích služeb v oblasti soft skills a hard skills. Tato zvýšená potřeba však pouze kopírovala možnost organizací „sáhnout“ si na peníze z Bruselu. Je zajímavé sledovat vývoj cen za školicí den, jeho dlouhodobý pokles. Stejně tak je zajímavé sledovat dlouhodobé snižování cen lektorských honorářů, které v poslední době klesly i o více než 50%. Celá řada špičkových lektorů – odborníků se opět vrátí ke své profesi a přestane své znalosti a dovednosti předávat druhým, a to z prostého důvodu naprosté ekonomické nezajímavosti takového počinu. Toto je negativní trend. Výrazným pozitivním trendem je tlak zadavatelů na zvyšování kvality vzdělávacích institucí v ČR. Organizace si mohou vybírat vzdělavatelé svých zaměstnanců díky vysoké konkurenci, což nutí vzdělávací instituce kromě příznivé cenotvorby pro zákazníka nabídnout i další argumenty pro spolupráci. Ať je to inovativnost, vysoká kvalita školicího dne nebo jakost.

Čeho si na Vaší firmě ceníte nejvíce?

Opravil bych Vaši otázku na „koho“? Nejvíce si ve své firmě cením všech klientů bez ohledu na ekonomický objem spolupráce, ale hlavně těch, kteří se nebojí vzdělávací a poradenské služby pro své zaměstnance hodnotit. Díky jejich zpětné vazbě kontinuálně vylepšujeme všechny procesy.