DENNY ŠTURM

Mgr. Denny Šturm je absolventem pedagogické fakulty a dlouholetým lektorem soft skills i hard skills. V rámci soft skills se dlouhodobě zabývá rozvojem svých klientů v oblastech komunikace, zvládání stresu a koučinku. V oblasti hard skills jsou to témata jako projektový management, procesní náklady a lean management. Podílel se a i sám realizoval vzdělávací projekty podporované Evropskou Unií v oblasti vzdělávání dospělých. V současné době spolupracuje s firmami v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany jako odborně způsobilá osoba.

Je zakládajícím členem Klubu personalistů Šluknovského výběžku a od jeho počátku vykonává funkci předsedy spolku. Ve volném čase se zabývá sportem a kulturou a snaží se inspirovat i ostatní k pozitivnímu náhledu na život.