PETRA DEDKOVÁ

Ing. Petra Dedková je manažerkou projektu vzdělávání. Je absolventkou vysoké školy ekonomické, obor management. Se vzdělávacím a poradenským institutem Petr Otáhal, a. s., úzce spolupracuje již od r. 2009. Přičemž do roku 2013 zodpovídala za přípravu několika desítek národních i mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj lidského potenciálu, sdílení a výměnu informací v této oblasti, tvorbu metodik a optimalizaci procesů uvnitř organizací. Posledních 10 let se věnuje portfoliu vzdělávacích a poradenských služeb a péčí o klienty naší společnosti. A jak s oblibou říká „„mám velké štěstí, že je má práce zároveň mým koníčkem“. Volný čas věnuje zejména své rodině a největším relaxem je pro ni procházka přírodou, ale i městem, a pozorování světa a nasávání pozitiv kolem sebe. Její e-mail je: petra@petrotahal.cz.