KRÁTKÉ VYHODNOCENÍ VÝZEV 92 A 94

Nedávno byly zveřejněny výsledky výzvy 92 – EDUCA, specifické vzdělávání, a výsledky výzvy 94, obecné a odborné vzdělávání. V rámci výzvy 92 – EDUCA bylo podpořeno statistickým průměrem 25% přijatých žádostí. Klienti, kteří podávali svoji žádost o finanční grant ve spolupráci s našim vzdělávacím a poradenským institutem Petr Otáhal, s. r. o., uspěli v 60% podaných žádostí. Opět se ukázalo, že naši zkušení autoři projektů dokážou našim klientům dobře pomoci a posoudit specifičnost jejich vzdělávacích programů. U výzvy 94 – obecné a odborné vzdělávání bylo ministerstvem alokováno 700 mil. Kč, ale požadavky žadatelů o finanční grant na obecné a odborné vzdělávání zaměstnanců převýšili 5 miliard korun. Tento týden ministerstvo rozhodlo o navýšení alokace o dalších 430 mil. Kč. Statistická úspěšnost  u této výzvy byla 20%. Naši zákazníci uspěli ve 40% případů, což považuji, vzhledem k ohromnému převisu poptávky za výsledek více než uspokojující. Děkuji všem schopným personalistům, kteří se chopili příležitosti, a také děkuji všem autorům projektů. Petr Otáhal, jednatel společnosti.