REALIZACE PROJEKTU – Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., uspěla s dalším ze svých projektů. Tentokrát jde o projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit. Projekt uspěl v rámci výzvy č. 19 s hodnocením 101,3 bodu, což byl jednoznačně nejlepší výsledek. Projekt s názvem: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ byl zahájen 1. listopadu 2009 a bude probíhat po dobu 18 měsíců do 30. dubna 2011. Začátek projektu je zaměřen na oslovení cílové skupiny a tvorby manuálů. Tato činnost bude ukončena do konce února 2010. Následně bude realizováno pět dvanáctidenních školících běhů (přibližně jeden školící den za měsíc). Tři běhy budou realizovány v Moravskoslezské kraji (pro 60 sociálních pracovníků) a dva běhy v Olomouckém kraji (pro 40 sociálních pracovníků). Celá cílová skupina je 100 sociálních pracovníků. Cílem projektu je zvýšit ekonomickou gramotnost klíčových sociálních pracovníků. Prvním cílem je upřednostnit terénní a intervenční typy služeb před službami rezidenčními. Druhým cílem je podpořit aktivity v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků. Projekt je zaměřen na vzdělávání ekonomické gramotnosti sociálních pracovníků a sociálních pracovníků zajišťujících agendu hmotné nouze prostřednictvím intenzivních odborných seminářů, které jsou akreditovány MPSV ČR. V rámci těchto dvanáctidenních běhů budou frekventanti pracovat na zvýšení své ekonomické gramotnosti, vysvětlením a seznámením se s ekonomickými vazbami, jejich náležitostmi, důsledky, doporučením jednotlivých produktů či varováním před nimi. Mimo lektorské obsazení vlastních školících dnů budou na tři školící dny v rámci každého běhu přizváni tři experti. Jeden odborník na osobní konkurzy, další odborník na čerpání úvěrů a půjček, poslední odborník na exekuce. Projektu se zúčastní v rámci Moravskoslezského kraje sociální pracovníci z městských úřadů měst Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku, Třince, Havířova, Orlové, Českého Těšína, Třince, Opavy, Bruntálu, Krnova, Hlučína, Nového Jičína. Z Olomouckého kraje půjde o sociální pracovníky měst Olomouce, Přerova, Lipníka, Hranic, Kojetína, Prostějova, Šternberka, Šumperka, Jeseníka, Mohelnice, Litovle a Zábřehu na Moravě. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ing. Milan Budník, koordinátor projektu.