ZKUŠENOSTI

Našim klientům pomáháme ze zajišťováním finančních prostředků na jejich vzdělávací akce již od roku 2002. V letech 2003 – 2004 jsme ve spolupráci s RPIC Frýdek-Místek a BIC Ostrava zajišťovali 50 % dotaci na náklady spojené se vzděláváním pro zaměstnance malých a středních podnikatelských subjektů.

● Od roku 2004 pomáháme našim klientům s tvorbou žádostí (dále jen „projektů“) o získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské Unie. Specializujeme se na Evropský sociální fond. Máme za sebou tvorbu 50 různých projektů pro komerční, veřejný i neziskový sektor z OP RLZ a z OPPP (GS Profese).

● Úspěšnost projektů tvořených v roce 2005 byla 85 %. V prvním pololetí 2006 se nám pro naše klienty podařilo získat dotace ve výši 12,7 mil. Kč. Ve druhém pololetí 2006 to bylo přes 33 mil. Kč. Tyto zkušenosti rádi použijeme i pro Váš prospěch. Na vyžádání Vám rádi manažeři projektu vzdělávání poskytnou reference na konkrétní příjemce dotací.

Petr Otáhal.