OBRABĚČ KOVŮ – MOTIVAČNÍ ČÁST

Stará pravda praví, že řemeslo má zlaté dno. Toho si jsou vědomi také nezaměstnaní z Jihlavska, kteří  se rozhodli využít nabídky společnosti Petr Otáhal a vstoupili do projektu „Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů“, realizovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Uplynulé dva týdny patřily první aktivitě projektu, motivačnímu kurzu. V jeho průběhu se účastníci dozvěděli nejen novinky v pracovně právní legislativě, ale také si sami zkusili napsat motivační dopis nebo strukturovaný životopis.
Protože motivační kurz není jen o znalostech, ale také o umění vlastního prosazení, čekala budoucí obráběče kovů řada inscenovaných scének. Naprostá většina účastníků projektu se výborně vypořádala s nelehkým úkolem, sehrát pracovní pohovor. Ten si vyzkoušeli nejen z pozice uchazeče o zaměstnání, ale také z druhé strany, tedy v roli personalisty.
Schopnost sebeovládání a prosazení vlastního názoru si následně vyzkoušeli při řešení konfliktů ve skupině, kdy stáli kuřáci proti nekuřákům nebo i jednotlivě při řešení konfliktů zaměstnance a nadřízeného.

Přestože hlavní motivací pro vstup do projektu je samotná rekvalifikace a následné pracovní uplatnění, nikdo z účastníků nepovažoval motivační část projektu za ztrátu času. Naopak se podle svých vlastních slov dozvěděli mnoho nových informací, které mohou v budoucnu potřebovat.

Michal Bareš, lektor motivační části.