PRODLOUŽENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PRONÁJMU ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI A DÍLNY V JIHLAVĚCZ.1.04/2.1.01/63.00084

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00084 Název projektu: Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů Název zakázky:Výběrové řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti a dílny v Jihlavě CZ.1.04/2.1.01/63.00084 Datum vyhlášení zakázky:11.05.2011 Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zuzana Balická, DiS., koordinátor projektu, tel.: 737 509 155, e-mail: zuzana.balicka@petrotahal.cz Lhůta pro podávání nabídek: Lhůta podání nabídky končí dne 30.06.2011 v 10:00 h. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky. Otvírání obálek je veřejné a proběhne dne 01.07.2011 v 08:00 h v místě podání nabídek. Popis předmětu zakázky: Zajištění prostoru pro realizaci rekvalifikačního kurzu obráběč kovů, který má 4 běhy po 12 osobách. Požadavky na prostory: a) školící učebna – teoretická část výuky o kapacitě min. 12 osob. Počet pronajatých dní 124. Max. cena celkem: 282.720,- Kč vč. DPH) b) dílna – praktická část výuky, vybavena klasickými obráběcími soustruhy, bruskami a frézkami pro kapacitu min. 12 osob. Počet pronajatých dní: 228. Max. cena celkem: 1.600.560,- Kč vč. DPH) Jihlava Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Maximální cena 1.569.400,- Kč bez DPH (1.883.280,- Kč vč. DPH)