PRVNÍ BĚH V JIHLAVĚ UŽ SE ŠKOLÍ

Pro dlouhodobě nadměrný zájem ze strany podniků působících ve zpracovatelském průmyslu v oblasti automotive a strojírenství o pracovníky v odborných strojírenských profesích – především pak obráběčů kovů, vznikla poptávka po rekvalifikaci v tomto odvětví. Příležitosti využila společnost Petr Otáhal, s.r.o., která v Jihlavě zahájila letos v září projekt Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky (SR ČR) prostřednictvím Operačního Programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V prvním běhu zájemci o rekvalifikaci absolvovali motivační a odborné kurzy a konzultace. Následně zahájili vlastní rekvalifikaci na obráběče kovů. Rekvalifikace zahrnuje teoretickou a praktickou část. V teorii se účastníci rekvalifikačního kurzu učili především číst technickou dokumentaci a ovládat základy kontroly a měření, dále zvládli základy teorie obrábění, vytvářeli výrobní postupy a získali další potřebné vědomosti v oblasti strojírenství. Získané teoretické vědomosti se nyní snaží aplikovat v praktické části rekvalifikace, která bude pokračovat až do 11. ledna 2012. Posléze složí účastníci kurzu závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška se bude skládat z teoretické a praktické části. Pro úspěšné absolventy rekvalifikačního kurzu Obráběč kovů je zajiště ná práce ve společnosti Motorpal, a. s., Ve společnosti Motorpal, a.s. v současné době také probíhá praktická část rekvalifikace na obráběče kovů. Zpracoval: Ing. Marie Dostálová, lektor rekvalifikační části.