REKVALIFIKAČNÍ KURZ OBRÁBĚČ KOVŮ

Rekvalifikační kurz Obráběč kovů je reakcí na aktuální potřeby trhu po kvalifikovaných pracovnících v tomto oboru. Díky společnosti Petr Otáhal, s.r.o., se frekventanti dostávají znova na pracovní trh a mohou, tak opět naplňovat své životní sny. Mezi tyto frekventanty nepatří jen osoby, které ztratily zaměstnání, ale i noví absolventi různých oborů. U obou skupin je tento rekvalifikační kurz novou možností dalšího vzdělávání s následným pracovním uplatněním. Cílem je nejen nalézt nové uplatnění, ale také sdělit možnosti, jak se vyrovnat s nezaměstnaností a vzdělat v oblastech ekonomické gramotnosti, psychologické motivace a schopnosti zvládat těžké životní situace. Osoby přicházející na tento typ rekvalifikace jsou, nejen ovlivněny náročnou životní situací, ale často demotivováni a na prahu pracovní bezradnosti. Právě pro tyto osoby je připravena motivační část, která dopomáhá nalézt novou touhu k pracovním výkonům, jelikož jsou frekventanti na konci odborné rekvalifikační části, která je vedena odborníky v oboru, pracovně uplatněni. Díky tomuto rekvalifikačnímu kurz, který je realizován společností Petr Otáhal, s.r.o., se frekventantům dostávám výjimečné péče ze strany této společnosti, a to nejen z hlediska kvalifikovaných a erudovaných lektorů, kteří dopomáhají dotvářet precizní průběh a garanci kvalitní edukace, ale především finančního zajištění frekventantů prostřednictvím proplacení jízdného a každodenní stravenky. Výjimečnost tohoto rekvalifikačního kurzu je nejen v jeho kvalitě, ale v úspěšném boji s nezaměstnaností a získání nových zkušenosti, které frekventanty vzdělávají v možnosti svého rozvoje a získávání výjimečné konkurence na pracovním trhu. Zpracoval: Bc. Milan Ježek, lektor.