UKONČENÍ ČTVRTÉHO, POSLEDNÍHO BĚHU – OBRABĚČ KOVŮ

14. a 15. ledna 2013 proběhly závěrečné zkoušky účastníků kurzu v rámci projektu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů. Tímto byl ukončen poslední běh tohoto programu rekvalifikace.  Ve čtvrtém běhu zájemci o rekvalifikaci stejně jako u předchozích tří běhů absolvovali motivační kurz. Následně absolvovali teoretickou část vlastní rekvalifikace na obráběče kovů.  Teoretické vědomosti, které získali, aplikovali účastníci rekvalifikačního kurzu v praktické části rekvalifikace. Praktická část rekvalifikace se konala ve společnosti Motorpal, a.s. Po absolvování praktické části se konala Závěrečná zkouška, která se skládala z teoretické části a praktické části. Všichni účastníci složili závěrečné zkoušky s velmi dobrými výsledky a nyní pracují ve společnosti Motorpal, a. s.