VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – STRAVNÉ

Stravné pro cílovou skupinu CZ.1.04/2.1.01/63.00084. Dne 11.05.2011 bylo zveřejněno zadávací řízení na s názvem Stravné pro cílovou skupinu CZ.1.04/2.1.01/63.00084. Výzva k podání nabídek byla zaslána 5 potencionálním dodavatelům. Lhůta pro podávání nabídek byla stanovena na 30.05.2011 v 10:00 h. Otvírání obálek proběhlo tentýž den ve 14:00 h v místě podání nabídek. Na výzvu reagovali tři potencionální dodavatele. Z hodnocení byla vyloučena jedna nabídka, neboť rozměr ani cena plnění nebylo odpovídající výzvě k předložení nabídky. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.06.2011 se zadavatel rozhodl dle doporučení hodnotící komise pro nabídku podanou společností Le Chèque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99,140 00 Praha 4, IČO 62913671, která získala v hodnocení nejvyšší počet bodů a byla proto vyhodnocena jako nejlepší. Hodnocení probíhalo na základě kritérií: Nabídková cena s váhou 60 % a Servisní služby s váhou 40 %. Pořadí hodnocených nabídek je následující: 1. Le Chèque Déjeuner s.r.o.: 212 b., 2. Edenred CZ s.r.o.: 164 b. Zpracovala: Ing. Zuzana Balická, DiS.