VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti a dílny v Jihlavě má již výsledek Dne 27.07.2011 bylo zveřejněno zadávací řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti a dílny v Jihlavě CZ.1.04/2.1.01/63.00084. Předmětem zakázky bylo zajištění prostoru v Jihlavě pro realizaci rekvalifikačního kurzu kovoobraběčské práce, který má 4 běhy po 12 osobách. Veřejná zakázka byla rozdělená do dílčích plnění: a) Dílčí plnění 1: školící učebna – teoretická část výuky, b) Dílčí plnění 2: dílna – praktická část výuky. Při výběru dodavatele se hodnotící komise řídila Metodickým pokynem pro zadávání zakázek, ver. 1.4. Zadavatel oslovil šest potencionálních dodavatelů a výzvu zveřejnil na webu www.esfcr.cz a na www.petrotahal.cz. Do výběrového řízení se přihlásili dva dodavatelé. Nabídka č. 1 byla od společnosti Motorpal, a. s. Humpolecká 313/5, 758 41 Jihlava, která se do výběrového řízení přihlásila s nabídkou na dílčí plnění 2: dílna. Nabídka č. 2 společnosti bit cz trainging, s. r.o, která se vztahovala k dílčímu plnění 1: školící učebna. Tyto dvě nabídky pokryly celé výběrové řízení, které bylo rozděleno na dílčí plnění 1: školící učebna a na dílčí plnění 2: dílna. Zadavatel se rozhodl neprodlužovat lhůtu k podávání nabídek, ani zahájit nové zadávací řízení. Dle metodického pokynu pro zadávání nabídek, nebyly nabídky dále hodnoceny, hodnotící komise pouze posoudila úplnost nabídek. Obě nabídky byly komisí shledány jako vyhovující vzhledem k požadavkům výzvy. Výsledkem zadávacího řízení je tedy, že dodavatelem na pronájem školících prostor je firma bit cz trainging, s. r.o a dodavatelem pronájmu dílen je společnost Motorpal, a. s. Zpracovala: Ing. Zuzana Balická, DiS. koordinátor projektu a finanční manažer