ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Ve středu 27. března 2013 se uskutečnila v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konference k projektu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů, registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/63.00084, financovanému prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem závěrečné konference byla prezentace projektu, především zhodnocení výsledků vzdělávacího programu Obráběč kovů  u zapojené cílové skupiny. Účastníkům byly prezentovány nejdůležitější momenty z realizace projektu, včetně výstupů a diskuze nad aktuálními problémy spojenými s uplatnitelností cílové skupiny na trhu práce. Mezi vystupujícími byli členové realizačního týmu projektu a další odborní hosté. Konference byla důstojným zakončením úspěšně realizovaného projektu a zároveň příležitostí k osobnímu setkání realizačního týmu se zástupci odborné veřejnosti.