15.11.2012 ZAČALA TEORETICKÁ ČÁST POSLEDNÍHO BĚHU REKVALIFIKAČNÍHO KURZU PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATEL

Pátý a poslední běh rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel“, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, začal opět motivační částí, na kterou plynule navázala část teoretická.  Teorie rekvalifikace bude probíhat od 15.11.2012 – 5.12.2012 a poté bude následovat 5 denní praxe.

 

Teoretická výuka vychází ze zákona o sociálních službách a během 15 dnů výuky se frekventanti kurzu naučí základy PP, pečovatelství a ošetřovatelství, diagnózy uživatelů z Domovů pro seniory a z Domovů pro osoby se zdravotním postižením. Součástí teorie jsou také informace z oblasti sociální práce, krizové intervence, SQSS, zákona č.108/2006 Sb., aktivizačních technik a komunikace.

 

Aby si frekventanti kvalifikačního kurzu PSS udělali představu o budoucích možnostech pracovního uplatnění, byly jim lektorkou zajištěny exkurze do různých typů pobytových zařízení sociálních služeb.

Navštívili jsme organizaci Čtyřlístek, p.o., což je Domov pro osoby se zdravotním postižením. V rámci této organizaci jsme měli možnost vidět 2 zařízení a to Domov Beruška, kde jsou děti od 3-15 let a Domov Barevný svět, kde jsou uživatelé ve věku 15-50 let. V obou zařízeních jsou především uživatelé s Dg. Mentální retardace, autismus, DMO, aj. Dále jsme navštívili Charitní dům sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů a denní pobyt pro seniory a Domov pro seniory Zlaté Slunce.  V obou zařízeních jsou uživatelé ve věku 65 let a více s Dg. Stp. CMP, Parkinsonova choroba, Diabetes mellitus, demence, aj.

 

Po ukončení teoretické výuky bude následovat praxe v délce 30 hodin, která bude probíhat od 6.12. – 12.12.2012. Skupina 19 frekventantů kurzu bude rozdělena na menší skupinky a praxi absolvuje v 9 různých zařízeních sociálních služeb.

 

Mgr. Markéta Vaculová – lektor kurzu, dne 29.11.2012