DNE 7.11.2012 BYLA UKONČENA PŘEDPOSLEDNÍ ETAPA KURZU „PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“

Čtvrtá a předposlední etapa rekvalifikační části kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel“, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00229, byla ukončena dne 7. 11. 2012 závěrečnými písemnými zkouškami.

Závěrečné písemné zkoušky byly velice obtížné, ale přesto je úspěšně absolvovalo všech 14 účastníků kurzu. Menší část studentů absolvovala ziskem nutného minima bodů, ale většina účastníků kurzu v závěrečných testech dosáhla vysokého bodového skóre.

Písemným zkouškám předcházely zkoušky praktické, které 2 studenti absolvovali ve Vzájemném soužití, což je obecně prospěšná společnost pracující převážně s Romskou komunitou. Zbylých 12 studentek praxi vykonalo v Ambrosii, což je Domov se zvláštním režimem.

Na praxi v tomto zařízení studentky metodicky vedla lektorka kurzu Mgr. Vaculová a prakticky zaměstnanci organizace. Ředitelka Ambrosie Ing. Wykretová, společně s vrchní sestrou a sociální pracovnicí, vyzkoušely studenty na konci týdenní praxe z pečovatelských úkonů a na základě výsledků jim vypsaly hodnocení, protože všichni studenti musí být za praktickou část písemně zhodnoceni. Nejlepším praktikantům může pozitivní hodnocení pomoct jako referenční dopis při hledání zaměstnání.

Jako všechny předchozí kurzy začal i tento motivační částí, která začala 24. 9. a 10.10. na ni plynule navázala část rekvalifikační. Teorie rekvalifikace skončila 30.10., což znamená, že studenti absolvovali 15 dní výuky, kdy probírali zákon o sociálních službách, SQSS, komunikaci, nemoci seniorů i mentálně postižených, aj. témata. Po výce následovala 30-ti hodinová praxe.

Teoretická výuka byla oživená 2 exkurzemi, aby měli studenti přehled o budoucích možnostech zaměstnání. Exkurze byla úmyslně směřována do jiných zařízeních, než v jakých bude praxe a proto studenti rekvalifikace navštívili Čtyřlístek Ostrava, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením a Hospic sv. Lukáše.

Jelikož rekvalifikační kurz úspěšně dokončilo všech 14 studentů, mohou se dne 17. 12. 2012 zůčastnit zkoušky ECC (European Care Certificate) – Evropský certifikát v sociální péči, aby měli možnost pracovat jako pečovatelé i v zemích Evropské unie, protože ECC certifikát poskytuje všem pracovníkům v sociálních službách, napříč celou Evropskou unií, šanci naučit se základní potřebné znalosti. Poskytuje uznání těchto vědomostí a současně sdílí společný přístup napříč Evropou směřujíc k zabezpečení péče a pomoci pro potřebné osoby.

Mgr. Markéta Vaculová – lektor kurzu.