DRUHÝ BĚH REKVALIFIKAČNÍHO KURZU PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATEL BYL ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Druhý běh rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách – pečovatel, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, byl opět 100% úspěšný. Kurz probíhal od 26.6.do 10.8.2012. Skupinu tvořilo 7 studentů, ve složení 1 žena nad 50 let, 3 muži do 25 let a 3 dívky do 25 let věku se základním vzděláním.

 

Kurz jako vždy začal 11 denní motivační částí, na niž plynule navazovala 150 hodinová teoretická výuka a praktická část. Teorie rekvalifikace pracovníka v sociálních službách (PSS) trvala 3 týdny a zahrnovala mnoho témat ze sociální a zdravotní oblasti, jako je zákon o sociálních službách, komunikace, diagnózy uživatelů, ošetřovatelská a pečovatelská témata, aj.

 

Praktická část trvala týden a probíhala v zařízení sociálních služeb, kde si studenti kurzu ověřili teoretické vědomosti v praxi, pod vedením zkušených pracovníků.  Studenti docházeli do Ambrosie, což je Domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem. Poslední den praxe vykonali studenti závěrečnou praktickou zkoušku. Zkouška probíhala pod dohledem lektorky kurzu Mgr. M. Vaculové, personálu Ambrosie a ředitelky zařízení Ing. I. Wykretové. Pozitivní bylo, že většina studentů byla personálem sociálního zařízení hodnocena kladně.

 

Po úspěšně vykonané praktické zkoušce mohli účastníci kurzu přistoupit ke zkoušce závěrečné, konané poslední den kurzu, 10.8.2012. Také závěrečný písemný test z teoretických vědomostí dopadl velice dobře a všech 7 účastníků rekvalifikaci úspěšně dokončilo, což představuje veliký úspěch realizovaného projektu. Všichni účastníci kurzu zároveň mohou využít možnosti zúčastnit se bzplatně mezinárodní zkoušky pro získání Evropského certifikátu v sociálních službách (ECC).

 

Nejlepším studentům z kurzu bylo ihned nabídnuto zaměstnání v zařízení sociálních služeb na pozici pracovník v sociálních službách – pečovatel.

 

Ostatním uchazečům kurzu bych chtěla popřát mnoho úspěchů v novém zaměstnání a za studenty i sebe bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli svou činností na realizaci tohoto kurzu. Zvláštní poděkování patří Ing. Wykretové, která umožnila studentům absolvovat praxi ve svém zařízení.

 

Za realizační tým, Mgr. Markéta Vaculová – lektor kurzu.