NABÍDKA PRO NEZAMĚSTNANÉ – REKVALIFIKČNÍ KURZ PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1. 11. 2011 realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Restart – podpora pracovní integrace“ a bude realizován po dobu 18 měsíců, tzn. do 30. 4. 2013. Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Cíl projektu: Aktivizace cílové skupiny k profesnímu vzdělávání, k zaměstnání a jeho udržení, včetně zajištění pracovního uplatnění na pozici Pracovník(ce) v sociálních službách – pečovatel(ka) pro 20 úspěšných absolventů rekvalifikace. Cílová skupina: osoby do 25 let věku bez kvalifikace či s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Osoby musí být evidovány na úřadech práce v Moravskoslezském kraji. Kapacita: do projektu bude zapojeno 60 nezaměstnaných mužů a žen. Bude realizováno celkem 5 kurzů, vždy pro 12 osob. Místo konání výuky: Ostrava (přesné místo bude upřesněno po ukončení výběrového řízení na pronájem školících prostor) Obsah a rozsah vzdělávací akce: Každý účastník projektu absolvuje celkem 31 školících dnů. Z toho: 1) 11 dnů – motivační a doplňující odborný program (témata: Psychologie x nezaměstnanost x motivace, Orientace na trhu práce, Pracovně-právní problematika, Příprava na výběrové řízení a hodnotící pohovor, Prezentační a komunikační dovednosti, Zvládání stresu, lichva, boj proti lichvě, čerpání úvěrů a exekuce) 2) 20 dnů – rekvalifikace akreditovaného programu Pracovník v sociálních službách, která je zakončena ústní a písemnou závěrečnou zkouškou. 3) Úspěšní účastníci rekvalifikace mohou zároveň absolvovat mezinárodní zkoušku pro získání Evropského certifikátu v sociálních službách. Termíny konání: první běh začíná 27. března 2012, další běhy pak v květnu, srpnu, říjnu a listopadu 2012 Účastnický poplatek: účast v projektu je pro účastníky bezplatná Cestovné: účastníkům bude uhrazen příspěvek na hromadnou dopravu z místa bydliště do místa výuky a zpět. Stravné: účastníkům bude poskytnuta za každý den výuky stravenka (stravovací poukázka) Poradenské služby: účastníkům je bezplatně k dispozici odborný konzultant, který poskytuje poradenství v rámci ucházení se o pracovní místo a to prostřednictvím emailových konzultací nebo přímo v terénu (dle potřeb jednotlivých absolventů) Zajištění pracovního uplatnění: minimálně pro 33% úspěšných absolventů bude zajištěno zaměstnání, ve kterém využijí znalosti a dovednosti získané během kurzu Zájemci o rekvalifikaci a následné uplatnění se mohou přihlásit u koordinátora pro cílovou skupinu Bc. Jaroslava Svrčka, telefon: 739 053 164, e-mail: jaroslav.svrcek@petrotahal.cz.