POSLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ BĚH REKVALIFIKAČNÍHO KURZU NA POZICI PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Dne 31. října 2012 zahájí společnost Petr Otáhal, s.r.o. poslední vzdělávací běh rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách – Pečovatel/ka. Přihlásit se může každý, kdo splňuje základní podmínky účasti v kurzu – osoba do 25 let nebo nad 50 let, se základním vzděláním, evidovaná na úřadu práce.  Kurz se bude konat v Ostravě na ulici Vítkovická 3083/1 (budova UAN). Všichni kdo mají o kurz zájem, mohou kontaktovat koordinátora cílové skupiny pana Bc. Milana Ježka, tel. 734 659 688, e-mail: milan.jezek@petrotahal.cz.