POZVÁNÍ NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI PROJEKTU RESTART

V rámci realizace projektu Restart – podpora pracovní integrace,  CZ.1.04/3.3.05/68.00.229, financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR bude uspořádána závěrečná konference.

Cílem závěrečné konference je prezentace projektu, především zhodnocení výsledků vzdělávacího programu Pracovník v sociálních službách u zapojené specifické cílové skupiny. Účastníkům z řad odborné veřejnosti budou prezentovány nejdůležitější momenty z realizace projektu, včetně konkrétních výstupů a diskuze nad aktuálními problémy spojenými s uplatnitelností cílové skupiny na trhu práce.

 

Termín konání: čtvrtek 11. dubna 2013 v 9 hodin
Místo konání: Harmony Club Hotel, 28. října 1263/170, Ostrava


Rezervaci proveďte na internetových stránkách: www.petrotahal.cz v sekci veřejné kurzy nebo na e-mailsekretariat@petrotahal.cz co nejdříve, protože počet míst je omezen. Účast pro Vás je na této konferenci zcela zdarma. Konference se mohu zúčastnit za jednu organizaci bezplatně maximálně 2 osoby.

Na setkání s Vámi se těší realizační tým projektu.