PRVNÍ BĚH REKVALIFIKAČNÍHO KURZU ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Další etapa rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách – pečovatel, pořádaný v Ostravě od 02.04.2012 do 18.05.2012 , byl pro všechny účastníky kurzu úspěšný. Skupinu tvořili dva muži a sedm žen do 25 let. Celý kurz dokončilo sedm účastníků, protože zbývající dvě dívky nemohly kurz dokončit ze zdravotních důvodů. Kurz začal 11 denní motivační částí, která byla pro mladé účastníky rekvalifikace velice přínosná. Samotná rekvalifikace pracovník v sociálních službách trvala 150 hodin a zahrnovala tři týdny teoretické výuky a poté následovala týdenní praxe v zařízení sociálních služeb. Teoretická výuka byla oživená půldenní exkurzí do Domova s pečovatelskou službou, kterou provozuje Centrum sociálních služeb Poruba. Studenti kurzu tak mohli nahlédnout do zařízení sociálních služeb, ptát se na vše, co je zajímá a udělat si lepší obrázek o budoucí týdenní praxi. Po ukončení výuky byli studenti rozděleni do skupin po dvou a praxi absolvovali ve 4 různých zařízeních sociálních služeb (Charita Ostrava – Dům sv.Alžběty, Slezská diakonie – Siloe, DZR Beskyd a Sociální služby města Bohumína). Pozitivní bylo, že všechna zařízení hodnotila studenty velice kladně, nejen po praktické stránce, ale také co se týká teoretických vědomostí. Po ukončení kurzu absolvovalo všech 7 účastníků závěrečné zkoušky, které dopadly velice dobře. Všichni úspěšní absolventi mají možnost projít testováním k získání Evropského certifikátu v sociálních službách (ECC), který zvýší jejich šance na získání zaměstnání v rámci 15 zemí Evropy. Mgr. Markéta Vaculová, lektor kurzu.