REALIZACE PROJEKTU ZAHÁJENA

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1. 11. 2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Restart – podpora pracovní integrace“ a bude realizován po dobu 18 měsíců, tzn. do 30. 4. 2013. Cílem projektu je zajistit pracovní uplatnění na pozici Pracovník/ce v sociálních službách – pečovatel/ka pro 20 úspěšných absolventů rekvalifikace. Cíle bude dosaženo prostřednictvím motivace a aktivizace cílové skupiny 60 osob do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace evidovaných na úřadech práce v Moravskoslezském kraji k profesnímu vzdělávání a poté k zaměstnání a jeho udržení. Toho bude dosaženo jak prostřednictvím rekvalifikace, tak prostřednictvím motivačního programu a dalšího důležitého odborného doplňujícího vzdělání a individuálního poradenství. Rekvalifikace na pozici Pracovník/ce v sociálních službách byla pro projekt zvolena záměrně, jelikož pracovníků této kvalifikace je na trhu práce stálý nedostatek. Poptávání jsou v zařízeních jako například domovy pro seniory, agentury domácí péče, apod. Celý projekt bude zakončen závěrečnou konferencí, která se bude konat v dubnu 2013 v Ostravě. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ing. Jan Michalec, finanční manažer a koordinátor projektu