REKVALIFIKAČNÍ ČÁST 3. BĚHU ZAHÁJENA

Třetí běh rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel“, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, začal jako vždy motivační částí. Na ni dne 22.8. plynule navázala teoretická část samotné rekvalifikace. Teoretická výka bude probíhat tři týdny a poté bude následovat týdenní praxe. V rámci výuky bude postupně probráno mnoho témat ze sociální oblasti, včetně zákona o sociálních službách a standardů kvality. Devítičlennou skupinu účastníků třetího běhu tvoří opět muži a ženy se základním vzděláním, z čehož jsou 2 muži a 3 ženy nad 50 let a 1 muž a 3 ženy do 25 let. Všichni studenti kurzu se o oblast sociálních služeb velice zajímají a s lektorkou ochotně diskutují k probíraným tématům.

Mgr. Markéta Vaculová – lektor kurzu.