SETKÁNÍ S ABSOLVENTY KURZŮ PROJEKTU RESTART

V pondělí  17. prosince 2012 bylo v Ostravě uspořádáno setkání členů realizačního týmu s absolventy kurzů realizovaných v projektu Restart.  Na schůzku bylo pozváno více než padesát úspěšných  účastníků všech pěti běhů rekvalifikace Pracovník v sociálních službách. Setkání, kterého se nakonec zúčastnilo osm osob, bylo zaměřeno na vyhodnocení účasti v projektu z pohledu samotných absolventů, především při hledání pracovního uplatnění. Součástí setkání bylo poradenství, především se týkalo informací ohledně pracovněprávních vztahů, postupů při oslovování zaměstnavatelů a  přípravy nezaměstnaných na výběrové pohovory.

Všichni účastníci této akce zároveň využili možnosti absolvovat mezinárodní zkoušku Evropského certifikátu v sociálních službách (ECC), která je hrazena z rozpočtu projektu.

I nadále budeme vyhledávat pracovní příležitosti v oblasti sociálních služeb, jednat z možnými zaměstnavateli  a aktivně podporovat absolventy kurzů  při hledání práce v profesi pracovník v sociálních službách.

Hana Vývodová, manažerka projektu.