VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM ŠKOLICÍCH PROSTOR

Dne 01. 02. 2012 vyhlásila společnost Petr Otáhal s.r.o. výběrové řízení na pronájem školících prostor, které je realizováno v rámci projektu „Restart – podpora pracovní integrace“ registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem zakázky je pronájem školících prostor (učeben) pro skupinu max. 15 účastníků a lektora. Projekt bude realizován od dubna do prosince 2012. V tomto období proběhne 5 vzdělávacích cyklů, každý o délce 27 dnů. Celková doba pronájmu školících prostor tak bude 135 dnů. Maximální cena za 1 den pronájmu činí 3600,- Kč vč. DPH. Název zakázky: Výběrové řízení na pronájem školících prostor, CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Předpokládaná hodnota zakázky: maximálně 486.000,- Kč vč. DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 02. 2012 v 10:00 hod. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky. Otevírání obálek proběhne dne 20. 02. 2012 v 13:00 hod. v sídle zadavatele. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Michalec, e-mail: jan.michalec@petrotahal.cz, tel.: 558 623 093.