ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU RESTART

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony závěrečná konference v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, CZ.1.04/3.3.05/68.00.229.

Konference byla určena široké odborné veřejnosti z oblasti sociálních služeb, zástupcům měst Moravskoslezského kraje, státních i soukromých institucí a občanských sdružení pracujících s nezaměstnanými či osobami ohroženými sociálním vyloučením a pracovníkům vzdělávacích institucí.

Cílem závěrečné konference byla prezentace projektu, především zhodnocení výsledků vzdělávacího programu Pracovník v sociálních službách u zapojené cílové skupiny, kterou tvořily osoby do 25 let nebo nad 50 let věku se základním vzděláním. Čtyřem desítkám účastníků byly prezentovány nejdůležitější momenty z realizace projektu, včetně výstupů a diskuze nad aktuálními problémy spojenými s uplatnitelností cílové skupiny na trhu práce. Mezi vystupujícími byli členové realizačního týmu projektu, lektoři motivační i rekvalifikační části kurzů a další odborní hosté.

Konference byla důstojným zakončením úspěšně realizovaného projektu a zároveň příležitostí k osobnímu setkání realizačního týmu vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, s.r.o. se zástupci odborné veřejnosti Moravskoslezského kraje.

Projekt je financován prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Mgr. Hana Vývodová, manažerka projektu