PREZENTACE PROJEKTU NA KONFERENCI: DALŠÍ NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NEZAMĚSTNANÉ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI!

Dne 28. dubna pořádala společnost Petr Otáhal, s.r.o., v Ostravě významnou konferenci, kde byly představeny úspěšné projekty, které přispějí k vytvoření nových pracovních míst pro řadu nezaměstnaných v tomto regionu a okolí. Konference se zúčastnili zástupci státní správy, pracovních úřadů a organizace působící v oblasti lidských zdrojů. Cílem konference bylo seznámit zúčastněné s novými úspěšnými projekty, s novými pracovními příležitostmi pro uchazeče práce a s podmínkami pro vstup nezaměstnaných do těchto projektů. Nejdůležitějším cílem uvedených projektů je zajistit úspěšným absolventům rekvalifikace pracovní uplatnění na této pozici. Yvetta Mikulcová představila občanské sdružení Ostravské slunéčko a jeho úspěšný grant z Evropského sociálního fondu (ESF) s názvem: „Zpět do práce prostřednictvím rekvalifikace Pracovník v sociálních službách – pečovatelka (nebo pečovatel) a dalších potřebných doplňujících motivačních a odborných aktivit a zajištění pracovního uplatnění“. Realizace výuky bude probíhat ve Frýdku-Místku, Ostravě a Karviné. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím úřadů práce nebo přímo v sídle Ostravského slunéčka ve Frýdku-Místku. Petra Lančová představila další úspěšný projekt občanského sdružení Ostravské slunéčko, dotovaného z ESF pod názvem: „Vzdělávání osob se zdravotním postižením (lehká invalidita) k získání pracovního uplatnění na pozici strážný“. Jde o 20-ti denní rekvalifikační program Strážný akreditovaný MŠMT ČR, DK 68-008-E, č. j. 3 668/11-24/147. Projekt bude probíhat v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a v Bruntálu. Ing. Zuzana Balická, DiS, představila další zajímavý projekt společnosti Petr Otáhal, s.r.o. pod názvem: „Zpět na trh práce prostřednictvím rekvalifikace na operátora call centra“. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby zdravotně znevýhodněné, osoby nemají problém se svou mobilitou a nejsou znevýhodněny určitými smyslovými indispozicemi. Lidé z této cílové skupiny jsou evidováni na Úřadech práce v Moravskoslezském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního Programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Velmi zajímavým a ambiciózním projektem společnosti Petr Otáhal, s.r.o. je rekvalifikace uchazečů o práci na pozici obráběč kovů. Tento pilotní projekt je schválený zatím jen pro město Jihlava. Moravskoslezský kraj je průmyslovou oblastí, která potřebuje kvalifikované dělníky a techniky, proto lze předpokládat, že tento projekt bude úspěšný i pro tento kraji. Význam tohoto projektu spočívá nejen ve vytvoření nových pracovních míst, ale zejména pomoci podnikům tohoto odvětví poptávající kvalifikované obráběče kovů. K zrodu těchto projektů přispěli i personalisté a zaměstnanci pracovních úřadů Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastnili vzdělávacích kursů společnosti Petr Otáhal, s.r.o. Tito absolventi kursů přispěli zejména svými dobrými nápady, zajímavými podněty a svými zkušenostmi ze své každodenní praxe. Úspěšní absolventi kursů mají velkou šanci uspět nejen na trhu práce v ČR, ale i v zahraničí, kde poptávají tyto profese. V rámci rekvalifikace získají doklad o způsobilosti pro danou profesi a mnoho zajímavých poznatků, které mohou využít v praxi i ve svém každodenním životě. Věříme, že uvedené projekty budou mít nemalý přínos v oblasti lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji a jejich úspěch bude stimulovat k rozvoji dalších úspěšných projektů. Věříme, že věnovaný čas a prostředky přinesou požadované výsledky celé společnosti. Děkuji za pozornost jménem svým i jménem svých spolupracovníků ve vzdělávacím a poradenském institutu Petr Otáhal, s. r. o., Petr Otáhal.