REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Od 8.10.2012 probíhá vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované opět Plzni, kdy toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti  5. + 6. listopadu 2012.

Výběr pro účast v daném projektu probíhá dle nabídky ÚP v konkrétních kontaktních místech plzeňského kraje, na základě doložení zdravotní způsobilosti pro danou pracovní pozici a prokázáním trestní bezúhonnosti. Celkem bylo vybráno a rekvalifikace se účastní celkem 7 uchazečů. Tito uchazeči se účastní patnácti denního teoretického vzdělávání, kde získají velice důležité informace o právním vědomí bezpečnostní činnosti, základům kriminalistiky, psychologie, jsou seznámeni s bezpečností práce a požární ochranou, získají informace o integrovaném záchranném systému. Učí se komunikovat a reagovat v různých konfliktních modelových situacích, se kterými se mohou setkat při výkonu činnosti bezpečnostního pracovníka. Tyto jsou v hodinách přímo realizovány, jako by je zažili v praxi, využívá se přitom metoda zážitku v realizované praxi. Tímto si osvojují metodiky soukromé bezpečnostní činnosti, taktéž je účastníkům kurzu předvedena spousta věcných bezpečnostních prostředků, které slouží k jejich ochraně, se kterými se učí zacházet, aby je uměli použít. Účastníkům jsou předváděny různé bezpečnostní systémy používané při soukromé bezpečnostní činnosti, naučí se základům první pomoci a sebeobrany. V rámci rekvalifikace uchazeči vykonali praxi, která byla realizovaná přímo u bezpečnostní agentury, kde si teoretické vědomosti ověřili v praxi, pod vedením zkušeného pracovníka. Všichni uchazeči, kteří se do rekvalifikačního kurzu přihlásili by měli danou problematiku zvládnout, pokud pro ní mají vlohy a přistupují k výuce a praxi svědomitě, úspěšným složením závěrečných zkoušek před komisí autorizovaných osob Ministerstva vnitra ČR.

Bc. Lubomír Hejna – lektor vzdělávání