REKVALIFIKAČNÍ KURZ V TACHOVĚ

Projekt „Změň svůj život – začni hlídat“ je zaměřen na rekvalifikaci osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém a Plzeňském kraji. V Olomouckém kraji proběhly v červnu až srpnu 2011 dva rekvalifikační kurzy na pozici strážný a to v Prostějově a v Šumperku. Od října 2011 se realizace projektu přesunula do kraje Plzeňského. V období 17. října – 6. prosince 2011 proběhl kurz v Klatovech, kde všech 10 účastníků absolvovalo kurz úspěšně zkouškou odborné způsobilosti. Nyní jednáme s bezpečnostními agenturami působícími v regionu Klatovska o zaměstnání rekvalifikovaných osob. 21. listopadu 2011 byla zahájena motivační část rekvalifikačního kurzu v Tachově. Do kurzu zde nastoupilo 10 uchazečů o zaměstnání se zdravotním znevýhodněním evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Tachově a ve Stříbře. I v tomto kurzu musel jeden uchazeč po prvním dnu kurz ukončit, neboť byl při posouzení zdravotní způsobilosti lékařem klasifikován jako osoba zdravotně nezpůsobilá vykonávat pracovní pozici strážný. Ostatních 9 účastníků kurzu mělo o probíranou tématiku velký zájem, byli aktivní a snažili se získat maximum informací. Mají velkou snahu rekvalifikační kurz úspěšně absolvovat a získat odpovídající zaměstnání. V tomto regionu byl velký zájem o kurz u zdravotně znevýhodněných nezaměstnaných žen, kurz navštěvuje 5 žen a 4 muži. Další 3 ženy ze Stříbrska mají zájem absolvovat kurz v Plzni, kam mají lepší spojení než do Tachova. Vlastní rekvalifikace – odborná část kurzu byla v Tachově zahájena 6 prosince 2011 a podle poznatků lektora Bc. Lubomíra Hejny je po první třetině patnáctidenní teoretické části rekvalifikace předpoklad úspěšného absolvování kurzu u všech účastníků. Zpracoval: Ing. Milan Šmehlík, lektor motivačních kurzů projektu.