VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PRONÁJMU ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI V KLATOVECH CZ.1.04/2.1.01/63.00049

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00049 Název projektu: Změň svůj život – začni hlídat Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti v Klatovech CZ.1.04/2.1.01/63.00049 Datum vyhlášení zakázky: 15.09.2011 Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zuzana Balická, DiS., koordinátor projektu, tel.: 558 623 093, e-mail: zuzana.balicka@petrotahal.cz Lhůta pro podávání nabídek: Lhůta pro podání nabídky končí dne 04.10.2011 v 09:00 h. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky. Otvírání obálek je veřejné a proběhne dne 04.10.2011 v 10:00 h v místě podání nabídek. Popis předmětu zakázky: Pronájem vzdělávacích prostor pro skupinu o minimálním počtu 12ti osob plus lektor. Jakákoliv jiná zařízení umožňující multimediální možnosti prezentací jako je například PC, dataprojektor či meotar jsou vítána. Pronájem vzdělávacích prostor bude realizován v těchto termínech: Modul C: 17.-21.10.2011 – 5 dní 24. -27.10.2011 – 4 dny 31.10. – 4.11.2011 – 5 dní 7.11 -11.11.2011 – 5 dní 14.11. -16.11.2011 – 3 dny 21.11. -24.11.2011 – 4 dny 5.12. – 6.12.2011 – 2 dny Modul C celkem 28 dní Modul D: 26.3. -30.3.2012 – 5 dní 2.4. -6.4.2012 – 5 dní 10.4. -13.4.2012 – 4 dny 16.4. -20.4.2012 5 dní 23.4. -27.4.2012 -5 dní 30.4. a 2.5.2012 – 2 dny 14.5. – 15.5.2012- 2 dny Modul D: celkem 28 dní Počítačová učebna: 8.11.2011 a 17. 4. 2012 Celkem 56 dní pronájmu Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Maximální cena za pronájem školících prostor 3000,- Kč/1 den bez DPH (3.600 Kč/1 den vč. DPH). Celkem 162.000,- Kč bez DPH za 54 dní pronájmu (194.400,- Kč/54 dnů vč. DPH. Maximální cena za pronájem za PC místnost 6.700 Kč bez DPH (8.040,- Kč/1 den vč. DPH). Celkem za 2 dny 13.400,- Kč bez DPH (16.080,- Kč/2 dny vč. DPH). Celkem 175.400,- Kč bez DPH (210.480,- Kč vč. DPH) za 56 dní pronájmu.