ZAHÁJENÍ MOTIVAČNÍ ČÁSTI POSLEDNÍHO REKVALIFIKAČNÍHO KURZU PROJEKTU V PLZNI

2. listopadu 2012 byla zahájena motivační část šestého, posledního rekvalifikačního kurzu projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 12 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany. Jedna zájemkyně musela být bohužel z kurzu vyřazena, protože nesplňuje jednu z podmínek vstupu do projektu. Není částečně invalidní ani nemá status osoby zdravotně znevýhodněné, i když má zdravotní problémy.

Ze zbývajících sedmi mužů a čtyř žen ve věkovém rozmezí 25 až 60 let je šest starších 50 let, což je v kombinaci se zdravotním postižením značně znevýhodňuje na trhu práce. Pokud kurz, který bude ukončen závěrečnou zkouškou ve dnech 17. a 18.12. 2012,  úspěšně absolvují, bude o ně v bezpečnostních agenturách působících v Plzni zájem na pozice strážných, které jsou vyčleněny pro osoby  se zdravotním postižením.

Zpracoval: Ing. Milan Šmehlík, lektor  motivačních kurzů projektu.