ZAHÁJENÍ MOTIVAČNÍHO KURZU MODULU C V KLATOVECH

Projekt „Změň svůj život – začni hlídat“ je zaměřen na rekvalifikaci osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém a Plzeňském kraji. V Olomouckém kraji proběhly v červnu až srpnu 2011 dva rekvalifikační kurzy na pozici strážný a to v Prostějově a v Šumperku. Nyní se realizace projektu přesunula do kraje Plzeňského. 17. října 2011 byla zahájena motivační část vzdělávacího modulu v Klatovech. Do rekvalifikačního kurzu zde nastoupilo 11 uchazečů o zaměstnání se zdravotním znevýhodněním evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Klatovech, Sušici a Horažďovicích. V motivačním kurzu získají účastníci rekvalifikace řadu užitečných informací z oblasti psychologie nezaměstnaných, orientace na trhu práce, přípravy na výběrové řízení a zvládání stresových situací. Rovněž si osvojí komunikační i prezentační dovednosti základy finanční gramotnosti. Jeden uchazeč musel po prvním dnu kurz ukončit, neboť byl při posouzení zdravotní způsobilosti lékařem klasifikován jako osoba zdravotně nezpůsobilá vykonávat pracovní pozici strážný. Ostatních 10 účastníků kurzu má o probíranou tématiku velký zájem, jsou aktivní a snaží se získat maximum informací. Mají velkou snahu rekvalifikační kurz úspěšně absolvovat a získat odpovídající zaměstnání. Zpracoval: Ing. Milan Šmehlík lektor motivačních kurzů projektu