PRÁVO, LICHVA, PODVOD A ÚVĚROVÝ PODVOD V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Ve dnech 8. 11. 2011 až 11. 11. 2011 proběhl v Jihomoravském kraji v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji seminář týkající se vybraných oblastí trestního práva se zaměřením na trestný čin lichvy, podvodu a úvěrového podvodu. Seminář proběhl v Hodoníně a třikrát v Brně. Celkem se ho zúčastnilo více než 80 sociálních pracovníků zaměřených na práci s romským etnikem. Účastníci si prohloubili své znalosti a dovednosti týkající se trestní odpovědnosti a trestního řízení. Seminář byl zaměřen na hmotněprávní otázky i procesněprávní otázky týkající se majetkových trestných činů, účastníkům byly vysvětleny všechny základní instituty týkající se majetkové trestné činnosti jak z oblasti trestního zákoníku, tak z oblasti trestního řádu. Lektorkou akce byla JUDr. Lenka Mecová.