ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Ve čtvrtek 26.01.2012 proběhla v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konfrerence v rámci končícího projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto setkání bylo nejen zhodnocení výsledků a výstupů realizovaného projektu, ale také nastínění dalších možností ve vzdělávání v oblasti sociální práce a generování dalších nápadů a možností, jak lépe působit na cílovou skupinu v oblasti prevence proti zadlužování. Hana Fabíková, koordinátor projektu.