DŮSLEDKY DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Seminář probíhal v dnech 05.06.2012 a 06.06.2012 v České Lípě v hotelu Olympia a v dnech 07.06.2012 a 08.06.2012 v Liberci hotel Liberec. Účastníci semináře byli  sociální pracovníci různých profesí, jednalo se jednak o úředníky jednotlivých úřadů a různých byť převážně sociálních odborů, osob z neziskových organizací, které sociálně potřebným pomáhají, terénních pracovníků, zaměstnanců občanských poraden a pod. Cílem semináře byl  probrat jednotlivá témata důsledků dlouhodobé nezaměstnanosti od osvojení si základních pojmů, pak ozřejmění psychologického procesu, který probíhá u člověka nezaměstnaného, pak až k možnostem řešení jeho stavu. Modelové situace a jejich rozbor jim pomohl v aplikaci poznatků do praxe.

Celý seminář směřoval k tomu, aby každé probírané téma bylo účastníkem hodnoceno jako aplikovatelné v praxi a aby jej účastník začal v praxi aplikovat když bude v kontaktu s osobou nezaměstnanou. Anna Stančíková, lektorka semináře.