ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Na konci listopadu proběhly v Karlovarském kraji další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Konkrétně to byly semináře v Chebu 22. a 23.11. a v Sokolově 24.11.2011. Tato část projektu byla věnována produktům finančního trhu se zaměřením na běžného občana. Celý projekt je cílen na pracovníky v sociálních službách, v neziskových organizacích a v charitách. Tedy na ty, kteří se často setkávají s lidmi, jejichž finanční situace není dobrá, často je spíše velmi špatná. O to důležitější je, aby jim měl kdo poradit a samozřejmě, v nejlepším případě fundovaně. Semináře o finančních produktech byly tedy koncipovány téměř jako vstupní školení finančních poradců. Účastníci s lektorem diskutovali o tématech jako je finanční plán, pojistky, dobré a špatné půjčky, spoření, investice a mnoho dalšího. Vše bylo uváděno do celkového kontextu a na začátku každého školícího dne jsme teoreticky prošli veškeré produkty, spočítali si pojistnou částku u životního pojištění a nakreslili “investiční teploměr”, který velmi jasně ukazuje výhodnost a nevýhodnost jednotlivých produktů. V druhé části semináře měli účastníci unikátní možnost zkusit si vše v praxi. Sehráli totiž deskovou simulaci s názvem Finanční svoboda. Díky ní mohli bezpečně prožít 30 let života finančního poradce, který se stará o finance vybrané rodině, velmi podobné průměrným českým domácnostem. Účastníci tudíž mohli zažít, co dělají dlouhodobé investice, jak funguje hypotéka nebo stavební spoření, kolik peněz v 60 letech dostanou z penzijního připojištění. Podle jejich nadšené reakce a hodnocení kurzu soudím, že je simulace velmi zaujala a že si díky ní odnesli spoustu poznatků. Jenom doufám, že nezůstane u teorie, ale že budou tyto poznatky aplikovat nejenom ve svém životě, ale naučí principy správné práce s penězi i své klienty. Mgr. Petr Sládek, lektor projektu.