INFORMACE O PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt, zaměřený na zvýšení ekonomické gramotnosti sociálních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje, byl zahájen v březnu letošního roku prvním tématem – Makroekonomie-tržní systém jako celek. Pět skupin účastníků (3 v MSK a 2 v OL kraji) se po vzájemném seznámení zapojilo do diskuze co je to MAKROEKONOMIE, co je hrubý domácí produkt, monetární a fiskální politika, problémy nezaměstnanosti a inflace. V panelové diskuzi jsme hledali souvislosti mezi jednotlivými ekonomickými pojmy a o čem je OIKONOMOS. V dubnovém cyklu s tématem MIKROEKONOMIE-analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů jsme rozebírali chování jednotlivých dílčích ekonomických subjektů – jednotlivci, domácnosti, firmy, výrobní faktory, jaké faktory vnějšího prostředí ovlivňují rozhodování, chování lidí jako spotřebitelů, co jsou náklady fixní a variabilní, STEP analýza. V červenci jsme ve všech skupinách diskutovali o čerpání úvěrů a půjček, v srpnu jsme navázali tématem insolvenční zákon a oddlužení s cílem zvýšit vlastní ekonomickou gramotnost a uvědomit si, jak jsou běžní lidé lehce zneužitelní profesionálními manipulátory. Drtivá většina účastníků ocenila přínos těchto vzdělávacích akcí, rozšířila si své znalosti. Podnětné pro všechny zúčastněné byla možnost výměny zkušeností a názorů k daným tématům. Lektoři: Ing. Lumír Vantuch, Mgr. Zdeňka Libišová Svobodová.