PREZENTACE ZE SEMINÁŘŮ KE STAŽENÍ

Vážení účastníci vzdělávacíh akcí, v rámci projektu: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“, který je realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit, máte právo na všechny prezentace lektorů z proběhlých seminářů. Váš požadavek na příslušnou prezentaci zašlete na e-mailovou adresu petr@petrotahal.cz, a my Vám rádi obratem vyhovíme a požadované prezentace zašleme. Za projekt: Petr Otáhal, manažer projektu.