ZAHÁJENÍ VEŘEJNÝCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU

V tomto týdnu byly zahájeny cykly seminářů v Ostravě a v Přerově v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit. Cyklus seminářů s názvem: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ poběží následujících 18 měsíců. Prvním přednášejícím byl Ing. Lumír Vantuch s tématem makroekonomika. V příštím týdnu bude otevřen další cyklus v Ostravě (09.03.2010) a v Olomouci (11.03.2010). Na těchto akcích již není žádné volné místo, což svědčí o velkém zájmu o tuto problematiku. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ing. Milan Budník, koordinátor projektu.