DALŠÍ PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Dne 31. března 2012 byla ukončena po 21 měsících realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2/01/19.00150, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. V průběhu projektu jsme na čtyřech místech Ústeckého kraje (Teplice, Chomutov, Děčín a Roudnice nad Labem) ve čtyřech souběžných cyklech 12denních seminářů úspěšně proškolili celkem 75 terénních sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků majících na starosti agendu hmotné nouze a tím zvýšili jejich znalosti v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, které využijí při práci s klienty, často nezaměstnanými, ohroženými dluhy, exekucemi, nevýhodnými půjčkami, klienty, kteří se sami v oblasti financí neorientují, a proto potřebují odbornou pomoc. Na devadesátišestihodinový vzdělávací program Ekonomická gramotnost, k němuž vytvořili naši lektoři původní učební materiály a který byl akreditován u MPSV i MV volně navázal 5denní, tj. 40hodinový vzdělávací program Právo a bydlení (taktéž akreditován u MPSV i MV) určený pro obdobnou cílovou skupinu. Účastníci si rozšířili své znalosti v oblasti bytového práva, uvědomili si provázanost jednotlivých právních norem a jejich využitelnost v sociální práci. Seznámili se možnostmi a právními otázkami, které s sebou přináší alternativní a sociální bydlení, což opět vedlo k zkvalitnění a zefektivnění jejich každodenní práce s klienty. Mgr. Hana Fabíková.